WYDARZENIA: RELACJA z zajęć praktycznych studentów studiów podyplomowych w Zakładzie Karnym w Nysie

W dniach 13, 20, i 27 marca 2012r. słuchacze studiów podyplomowych WSTH w Nysie kierunków: Resocjalizacja i Socjoterapia odbyli  zajęcia praktyczne w Zakładzie Karnym w Nysie.

 

Celem zajęć było zapoznanie z zadaniami i funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Nysie.

Na pierwszym spotkaniu słuchacze studiów zostali zapoznani przez wicedyrektora ZK Pana Mirosława Ligęzę z historią, zadaniami i funkcjonowaniem ZK w Nysie. Działanie i zadania zakładów karnych w Polsce reguluje Konstytucja oraz kodeks karny.

 

Zakład Karny w Nysie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Zakład Karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy.

 

W ramach ZK w Nysie funkcjonują następujące oddziały:

– typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy,
– typu zamkniętego dla młodocianych,
– typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
– typu półotwartego dla młodocianych.

 

Ponadto w tutejszym ZK mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.
Przed wejściem na teren Zakładu odbyły się czynności kontrolne wszystkich wchodzących na teren placówki.

 

Po podzieleniu na dwie grupy pod opieką wychowawców odbyło się zwiedzanie Placówki. Zajęcia miały na celu przybliżenia panujących systemów więziennictwa, zapoznanie się z zasadami jakie panują na terenie Zakładu oraz metod stosowanych przez pracowników oraz wychowawców w systemie resocjalizacyjnym.  

 

Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia cel więziennych w części zamkniętej i półotwartej Zakładu. Zwiedzono również teren szkoły w której więźniowie mogą rozpocząć  lub kontynuować naukę.
Wychowawcy przedstawili swój zakres obowiązków a także zapoznali słuchaczy studiów z metodami pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi a także udzielili cennych wskazówek.

 

W ostatnim dniu grupę słuchaczy oprowadzał i cennych informacji udzielał Oficer prasowy Pan Henryk Hoc.

 

Opiekunem zajęć z ramienia Uczelni była Pani mgr Justyna Chrobak.

 

oprac. Jerzy Kiełb

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.