O nas

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, w skrócie WSTH, jest  wyższą uczelnią pierwszego stopnia, kształcącą  studentów na studiach licencjackich, podyplomowych i kursach w Instytutach: Promocji Zdrowia, Nauk Społecznych, Turystyki Śródziemnomorskiej, Mediów i Dziennikarstwa.

Główna siedziba uczelni to Podkowa Leśna. Zgodnie ze Statutem uczelnia tworzy swoje punkty konsultacyjne. Siedziby tych punktów to: Nysa, Warszawa, Kraków, Katowice.

Zdjęcie podpisane:  Siedziba Uczelni w Podkowie Leśnej

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy Sejmowej z dn. 30 czerwca 1995 r. (Dz.U.nr. 97, poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564). Zgodnie z zapisem ustawy, nadawany przez nią tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.

Informację o WSTH znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl ) w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo. WSTH spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

WSTH jest szkołą o dużych tradycjach kształceniowych, posiadającą ustawowe prawo nadawania swoim absolwentom tytułu zawodowego licencjata. Jako uczelnia, tworzy  akademicką wspólnotę nauczycieli, studentów   i   pracowników   nie będących nauczycielami,   realizującą   postulaty   rozwoju   nauk   teologiczno-humanistycznych.

Posiadając odpowiednie zaplecze kadrowe i programowe, a także osobowość prawną,  ma szerokie    możliwości rozwijania swej  misji naukowo-dydaktycznej i wychowawczej oraz  uczestniczenia wraz z innymi polskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi w powszechnej edukacji narodowej, a także popularyzowania ideałów dobra i piękna, prawdy i sprawiedliwości oraz wnoszenia  w środowiska społeczne ducha pokoju, tolerancji i ludzkiej godności.

WSTH jest uczelnią nowoczesną o dużych tradycjach kształceniowych. Głównym celem uczelni jest dostarczanie studentom wiedzy na najwyższym poziomie, która zapewni im poczucie kompetencji na konkurencyjnym rynku pracy.

Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA),Uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności tytuł B.A. (Bachelor of Arts). Uzyskanie takiego tytułu stwarza nowe szanse edukacyjne naszym absolwentom na studiach magisterskich poza granicami kraju. Orzeczenie Komisji stanowi jednocześnie potwierdzenie jakości nauczania szkół licencjackich na poziomie uczelni europejskich i amerykańskich.

WSTH współpracuje na szeroka skalę z innymi uczelniami wyższymi. Efektem tej współpracy jest podpisana w dniu 25 czerwca 2007 roku pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej umowa o współpracy w zakresie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, specjalność: turystyka międzynarodowa a także na kierunku Zarządzanie specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.