Rekrutacja studia magisterskie

Rekrutacja:

 
ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA KANDYDATA NA STUDIA II STOPNIA

Logowanie Kandydata na stronie:

==> UWAGA!!! Należy wybrać opcję: Umowy Międzyuczelniane (Nysa), a następnie w zależności od kierunku:

Umowy Międzyuczelniane AG-WST-H  Nysa- WTPZ-

  • kierunek: Zarządzanie, spec.: zarządzanie w administracji publicznej
  • kierunek: Zarządzanie, spec.: zarządzanie zasobami ludzkimi
  • kierunek: Zarządzanie, spec.: zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia

==> Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem wszystkich danych osobowych wymaganych w poszczególnych zakładkach: dane podstawowe, dane osobowe, dane teleadresowe, dane dodatkowe

 

==> Po zalogowaniu system REKRUTACYJNY nadaje każdemu studentowi indywidualny numer konta, na którym będą gromadzone płatności studenta.  System przygotowuje również 2 blankiety wpłaty: na I ratę czesnego i na opłatę rejestracyjną (płatne przy zapisie)

2. Złożenie następujących dokumentów w sekretariacie GWSH w Nysie (po wcześniejszym zalogowaniu się i dokonaniu wymaganych opłat):

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + KSEROKOPIA
  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich  + KSEROKOPIA
  • dowód osobisty do wglądu
  • 5 aktualnych fotografii dowodowych (z lewym uchem) w formacie 3.5 x 4.5 cm 
  • dokumenty potwierdzające dokonanie wymaganych opłat
  • Formularz zgłoszeniowy – dostępny w Dziale rekrutacji

 

  • Biuro Rekrutacji WSTH – Nysa, ul. Poznańska 1 – pokój nr 8 (parter)

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.