Program nauczania: Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostakch ochrony zdrowia – Studia magisterskie

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia (makro)
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Projektowanie kariery
 • Negocjacje w biznesie


Przedmioty specjalnościowe:

 • Obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia (studia II stopnia)
 • Prawo pracy
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Etykieta i kultura menedżerska
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Zasady organizacji pracy i wynagradzania pracowników
 • Coaching i przywództwo
 • Przedmioty specjalnościowe do wyboru – fakultatywne
 • Wykłady monograficzne – fakultatywne
 • Język obcy specjalnościowy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski lub rosyjski) – fakultet
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.