Program nauczania: Zarządzanie w administracji publicznej – Studia magisterskie

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia (makro)
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Projektowanie kariery
 • Negocjacje w biznesie


Przedmioty specjalnościowe:

Obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia)
Międzynarodowe projekty inwestycyjne (wg. standardów światowych)

 • Prawo bankowe
 • Prawo karno-skarbowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Prawo konkurencji
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Procedury ubiegania się i zarządzania środkami pomocowymi UE
 • Przedmioty specjalnościowe do wyboru
 • Język obcy specjalizacyjny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) – fakultet
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.