Program nauczania: Promocja zdrowia – Studia podyplomowe

Liczba godzin: 230 w tym 60% stanowią wykłady, 40 % seminaria, konsultacje i ćwiczenia.

Czas trwania: 2 semestry (10 miesięcy)

Program:

Moduł zdrowia
1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
2. Przeciwdziałania patologiom społecznym
3. Higiena żywienia z dietoprofilaktyką
4. Wprowadzenie do zagadnień chorób cywilizacyjnych

Moduł epidemiologiczno-środowiskowy
1. Środowiskowe zagrożenia zdrowotne
2. Zadania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
3. Epidemiologia najczęściej występujących chorób zakaźnych
4. Wybrane zagadnienia w zakresie epidemiologii ogólnej

Moduł prawno-ekonomiczny
1. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
2. Finansowanie projektów
3. Ubezpieczenia zdrowotne
4. Ekonomika zdrowia
5. Polityka zdrowotna w krajach UE
6. Prawo w zdrowiu

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.