Perspektywy zawodowe: Zarządzanie w administracji publicznej – Studia magisterskie

Perspektywy zawodowe

Absolwenci GWSH otrzymujący tytuł magistra w specjalności Zarządzanie w administracji publicznej łączą
teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej z wiedzą z zakresu
procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji samorządowej. Stąd też przygotowani
są merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w sferze szeroko rozumianego
biznesu, jak też w sferze administracji szczebla lokalnego bądź nawet centralnego. Przykładowymi
stanowiskami, na których absolwenci GWSH specjalności Zarządzanie w administracji publicznej mogą
podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. zarządzania w administracji, kierownik placówek samorządowych,
doradca ds. procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.