Perspektywy zawodowe: Promocja zdrowia – Studia podyplomowe

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do: promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia, ponadto ma przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych w jednostkach ochrony zdrowia – szpitalach, przychodniach, sanatoriach i jednostkach naukowo-badawczych związanych z problematyką zarządzania środowiskowego. Absolwent może też  ubiegać się o stanowiska kierownicze, organizatorskie oraz związane z pracą bezpośrednią z klientami w ośrodkach SPA, Day-SPA, MEDI-SPA, gabinetach odnowy biologicznej, w hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych z rozbudowaną ofertą zabiegową. Ponadto może pełnić funkcje edukatora zdrowego stylu życia w różnych instytucjach systemu ochrony zdrowia, w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, a także samorządach terytorialnych.

Dalsze studia magisterskie
Dzięki podpisanej w dniu 25 czerwca 2007 roku pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej umowie o współpracy w zakresie uzupełniających studiów magisterskich zapraszamy na studia magisterskie na kierunku: Zarządzanie w specjalnościach:  

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia
  • Zarządzanie w administracji publicznej

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Po ich ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra zarządzania w wybranej specjalności. Są to studia w systemie niestacjonarnym.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.