Rekrutacja WSTH

Już 15 maja ruszyła nowa rekrutacja w WSTH pk. Nysa!

WSTH pk. Nysa rozpoczeło rekrutację na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe jakie są prowadzone w Nysie, ul. Poznańska 1. Wzorem ubiegłej rekrutacji będziemy rekrutować nie tylko w siedzibie firmy ale także w naszym punkcie w Galerii Dekada! Będą tam dyżurować pracownicy działu rekrutacji, gotowi na odpowiedzi na najtrudniejsze nawet pytania. Pomogą w procesie rekrutacji, doradzą w wyborze specjalności a także przyjmą dokumenty.

Co się cieszy największą popularnością z bogatej oferty WSTH?

Studenci wybierają najczęściej studia licencjackie w Instytucie Nauk Społecznych na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Może dlatego, że istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Drugą często wybieraną specjalnością jest Promocja Zdrowia z elementami zdrowia publicznego w Instytucie Promocji Zdrowia. Promowanie zdrowego stylu życia w obecnych czasach jest niezmiernie ważne. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do: promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia, ponadto ma przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych w jednostkach ochrony zdrowia – szpitalach, przychodniach, sanatoriach i jednostkach naukowo-badawczych związanych z problematyką zarządzania środowiskowego.

Co studentom bardzo odpowiada w dziedzinie organizacji studiów WSTH?

Studia prowadzone są w bardzo wygodnej dla studentów formule dualnej: zajęcia prowadzi stacjonarne zajęcia na uczelni ale równocześnie jeśli student nie może na te zajęcia dotrzeć może w nich uczestniczyć łącząc się z salą wykładową, wykładowcą i swoimi kolegami bezpośrednio za pośrednictwem platformy TEAMS. Nie martwi się więc że ze względu na chorobę czy ważne wydarzenia osobiste nie dotrze na zajęcia. Może w nich uczestniczyć z każdego miejsca na Ziemi.

Jakie są atuty studiowania w WSTH?

  • kompleksowość naszej oferty edukacyjnej – po ukończeniu studiów licencjackich nie musisz się martwić co dalej? Po ukończeniu studiów licencjackich otwierają się przed każdym studia magisterskie czy podyplomowe.
  • świetni wykładowcy zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających także wiedzę praktyczną.
  • szybka reakcja na zaistniałą sytuację – czas pandemii był sprawdzianem dla szkół. Jak sobie poradzą w takich ekstremalnych sytuacjach? My z tej walki wyszliśmy zwycięsko: 13 sal do zajęć zdalnych, duży budynek gdzie mamy wygodne sale do zajęć teoretycznych, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
  • sekretariat – w miejscu prowadzenia zajęć – to tu można załatwić wszystkie bieżące sprawy bez konieczności przemieszczania się w inną część miasta

Czy warto się wcześnie zrekrutować?

Warto się szybko zrekrutować ponieważ WSTH pk. Nysa oferuje za wczesną rekrutację przede wszystkim  duże zniżki w czesnym.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.